GOLDEN TICKET

Publish date: 16/03/2022

If you somehow find this piece of paper in your package, here is the instruction!

 

[ENG] Golden ticket – How to use?

All you need to do is enter your code into the *Secret code* section in the raffle form. Please note that this ticket is SINGLE-USE, and you can only win ONE KEYCAP slot with it (so make sure to pick your favourite keycap only).

 

For each raffle product, we will limit the golden ticket usage to 10 SLOTS. Therefore, in case there are more than 10 codes are used for one keycap, we would accept and send the invoices to only the first 10 code entries.

 

If you do not receive an invoice after the raffle ends, it means that your form submission is a bit late and not accepted for that raffle, and your golden ticket will still be available next time.

 

If you have any questions please feel free to contact us!

 

[VN] Hướng dẫn sử dụng Golden ticket

Trong quá trình chọn sản phẩm và điền form, bạn hãy nhập mã bí mật vào dòng *Secret code*, nhấn vào nút “Validate” để xác nhận đúng mã và sau đó gửi form. Một vé sẽ chỉ trúng duy nhất 1 keycap nên khuyến khích mọi người chọn đúng mẫu sculpt mà mình thích nhất thôi nhé!

 

Với mỗi mẫu sculpt, số lượng vé vàng được sử dụng sẽ là 10 vé. Vậy nên trong trường hợp có nhiều hơn 10 mã được nhập vào cho một sản phẩm thì bên mình sẽ chỉ chấp nhận và gửi hóa đơn đến 10 lượt điền sớm nhất.

 

Nếu bạn không nhận được hóa đơn sau khi raffle kết thúc, điều đó có nghĩa vé vàng của bạn đã không được thông qua và yên tâm bạn vẫn sẽ có thể sử dụng nó cho lần tham gia sau.

 

Nếu có thắc mắc và câu hỏi cần giải đáp, các bạn có thể liên hệ lại với bên mình nhé!